Filtrační a separační technologie

Filtrační a separační technologie

Navrhneme vhodné technologie pro váš provoz

Dodáváme membránové technologie pro filtraci kapalin od renomovaných výrobců pro jakékoliv odvětví průmyslu i pro komunální procesy. Z nepřeberného množství technologií pro vás navrhneme nejvhodnější způsob separace a jemu odpovídající typ membránového zařízení a ověříme vybrané řešení laboratorními nebo poloprovozními zkouškami.

Široký výběr membrán

Máme pro vás membrány s různou porozitou a MWCO pro všechny procesy a široký výběr rozměrů membránových modulů. Díky tomu je možné naše moduly použít rychle a bez stavebních úprav přímo ve vašich filtračních systémech.

Dodáváme také certifikované membrány a moduly pro potravinářství a farmacii, membrány s certifikáty FDA, TSE, BSE.

V našem sortimentu najdete:

 • Spirálově vinuté membránové moduly
 • Tubulární membránové moduly
 • Membránové moduly z dutých vláken
 • Membránové formáty M35N, M37N, M39N a role
 • Membránové moduly pro MBR

Nestandardní membránová řešení

Membrány různých typů a tvarů přizpůsobíme vašim specifickým požadavkům. Ve spolupráci s našimi partnery vyvíjíme membránové elementy na míru vašim zařízením a procesům, které můžeme dodat pod vaším brandem.

Patentovaná konstrukce TurboClean®

Díky patentované konstrukci TurboClean® jsou naše moduly pro ultrafiltraci, nanofiltraci a reverzní osmózu mechanicky nejodolnější a vyznačují se vyšší produktivitou filtrace, nejefektivnějším čištěním a jednoduchou instalací.

Mikrofiltrace

Mikrofiltrace je separace částic o velikosti 0,05–1 mikrometr na membránách z polymerních materiálů PES, PVDF, PP nebo z keramiky. Samotnou membránu je možné instalovat do membránových modulů s různou filtrační plochou, které se vhodně integrují do membránových technologických systémů s režimem proudění cross flow nebo death end.

Čím vyniká mikrofiltrace na tubulárních modulech Microdyn® s porozitou 0,1 μm?

 • Excelentní hydraulické poměry
 • Extrémní chemická a mechanická odolnost
 • Extrémní odolnost vůči abrazi
 • Minimalizace mrtvých zón
 • Vysoká tolerance vůči koncentraci nerozpuštěných látek
 • Možnost filtrace v obou směrech OUT-IN/IN-OUT
 • Možnost zpětného proplachu vodou i chemií

Dodáváme samotné mikrofiltrační membrány z uvedených materiálů s různým rozměrem pórů a různou konstrukcí:

 • Tubulární membránové moduly
 • Spirálově vinuté membránové moduly
 • Membránové moduly z dutých vláken
 • Membránové formáty M35N, M37N, M39N nebo role

Kontaktujte nás

Ultrafiltrace

Máme pro vás moduly s vysokou chemickou a mechanickou odolností s možností zpětného proplachu a také moduly pro termickou sterilizaci při 98 °C.

Nabízíme 50 typů membrán pro ultrafiltraci s MWCO od 2 do 500 kDa, a to jak plochých, tak z dutých vláken. Ultrafiltrace zachycuje částice větší než 2 nm a probíhá na membránách z polymerních materiálů jako PES, PAN, PVDF a s různými konstrukcemi:

 • Spirálově vinuté membránové moduly
 • Tubulární membránové moduly
 • Membránové moduly z dutých vláken
 • Membránové formáty M35N, M37N, M39N nebo role

Kontaktujte nás

Nanofilotrace

Nanofitrace zachytí částice o velikosti 1–2 nm. V našem portfoliu najdete 9 typů plochých membrán se záchytem NaCl od 40 do 80 % z různých materiálů jako PES, acetátu celulózy nebo tenkovrstvých kompozitních materiálů?. Dodáváme membrány ve formátech nebo rolích a spirálově vinuté mebránové moduly. Námi dodávané spirálově vinuté membránové moduly pro nanofiltraci pracují v režimu cross flow.

Kontaktujte nás

Reverzní osmóza

Při reverzní osmóze dochází k záchytu iontů. Nabízíme 10 druhů membrán? pro reverzní osmózu ze dvou materiálů, acetátu celulózy a tenkovrstvých kompozitních materiálů, s retencí NaCl 96–99,5 %. Dodáváme membrány ve formátech nebo rolích a spirálově vinuté mebránové moduly, které pracují v režimu cross flow.

Kontaktujte nás

Membránové bioreaktory MBR

V membránových bioreaktorech dochází k biologickému čištění odpadních vod? s následnou separací biomasy na membránových modulech. Výsledkem je čistá voda zbavena biomasy, bakterií a zákalu.

MBR proti konvenčním ČOV potřebují 2 až 3krát menší obstavěný prostor. Zároveň produkují odtok vody do recipientu s diametrálně vyšší kvalitou, prakticky 0,0 mg/l nerozpuštěných látek, hodnota BOD je typicky kolem 3 mg/l a voda je bakteriálně nezávadná.

Pro váš projekt navrhneme a dodáme nejvhodnější řešení s ohledem na efektivitu filtrace a ekonomiku provozu. Úzce spolupracujeme s výrobci MBR modulů z dutých vláken i z plochých membrán a dodáváme moduly, které mají tyto vlastnosti:

 • Samozacelovací schopnost
 • Možnost zpětného proplachu
 • Velký specifický povrch při zachování malých rozměrů
 • Nízká spotřeba energie a chemikálií, nízké provozní náklady
 • Spolehlivá, mechanicky odolná konstrukce

Kontaktujte nás

Mechanická filtrace

Mechanická filtrace slouží jako první stupeň filtrace?, který má za úkol ochránit následné technologické zařízení před vniknutím velkých částic. Dodáváme široké spektrum filtračních zařízení s velmi širokou škálou porozity od 500 um do 1 um s manuální automatickou možnosti praní.

Typy nabízených filtrů:
 • Pískové filtrace
 • Samočistící mechanické filtry z nerez oceli AISI 304, 316
 • Svíčkové a mikrosvíčkové filtry z nerez oceli AISI 304, 316
 • Rukávcové filtry z nerez oceli AISI 304, 316

Kontaktujte nás

Kontakujte nás

SepPro Consult, s. r. o.

Věstonická 4289/12
628 00 Brno - Židenice

IČ: 05117518
DIČ: CZ05117518

Tel.: +420 702 028 729
E-mail: info@seppro.eu

Spol. vedená ve spisové značce C 93669 vedená u Krajského soudu v Brně

O vaše data pečujeme v souladu s nařízením GDPR. Jsme registrováni na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00062055.

Prohlédněte si prohlášení o ochraně osobních údajů.